Algemene informatie

Bridgegroep Elderbridge speelt om de twee weken op donderdagavond. Speellocatie is het wijkcentrum van Elderveld.

Gezien de ervaringen van de afgelopen periodes blijven wij  in 2 lijnen spelen. Wij verwachten dat op deze wijze de score evenwichtiger zal zijn. Verder gaan we door met het spelen van 4 spellen per ronde. Met ingang van 2012 worden zes ronden op een avond gespeeld zonder pauze. Drankjes kunnen dan tussentijds door de dummy worden gehaald. Het is van belang dat iedereen op tijd komt en iedere Elderbridger bereid is te helpen met het klaarzetten van de tafels.

Wees tijdig aanwezig. Als je rond 19.15 aanwezig bent, heb je ook nog tijd om een kop koffie te bestellen.
Tijdig afzeggen, in het geval je niet kunt spelen, is van het grootste belang (uiterlijk 1 dag van tevoren).

LET OP! Afmelden kun je bij Marianne van Kampen (026-3811185). (en dus niet meer bij Ria Huls)

Op donderdag 18 september as. beginnen wij aan ons nieuwe bridgeseizoen. Vervolgens spelen wij op 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november en 11 december 2014. Na de kerstvakantie gaan wij verder op 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart, 2, 16 en 30 april 2015.

 In het kort hanteren we de volgende afspraken:
- Er zal gespeeld worden in twee groepen van 10 of 12 paren.
- Er promoveren/degraderen aan het einde van de competitie twee paren uit de A-lijn.
- Promotie/degradatie en kampioenschap worden bepaald op basis van het gewogen gemiddelde over de gespeelde wedstrijden. Hierbij geldt dat minimaal 3x in de vaste samenstelling gespeeld moet zijn om in de eindstand opgenomen te kunnen worden.
- Paren in de A-lijn, die niet 3x in de vaste samenstelling hebben gespeeld, degraderen naar de B-lijn. In geval dit geldt voor 3 of meer paren, zullen de twee paren met het laagste gemiddelde degraderen.   
- De score bij afwezigheid is als volgt. Bij de eerste keer afwezig wordt het eigen gemiddelde toegekend. De tweede keer afwezig geeft het eigen gemiddelde met een maximum van 30%. Elke volgende afwezigheid geeft een score van 0%.
- Mochten er tijdens een speelavond één of meerdere paren/spelers uit een groep afwezig zijn, dan zal dit zoveel mogelijk evenwichtig worden aangevuld tot de eerder genoemde aantallen van 10-12 paren per groep (dit zal zoveel mogelijk op basis van de actuele stand gebeuren, en de behaalde score zal gecorrigeerd worden meegenomen naar de eigen groep.
- We spelen 4 spellen per 30 minuten. Dat wil zeggen 4 spellen spelen in 28 minuten, en dan 2 minuten wisseltijd. Om te voorkomen dat er problemen ontstaan met het uitlopen van spellen is het niet toegestaan om in de laatste 6 minuten van een ronde nog met een nieuw spel te beginnen. Dit zal worden gestuurd via een signaal van de klok.
- Ook dit seizoen is het verplicht om een systeemkaart te gebruiken (zeker wanneer je biedafspraken hebt die niet iedereen kent). Voor wie hier nog niet over beschikt zijn er blanco exemplaren beschikbaar.
- De contributie wordt niet gewijzigd: leden van de Wijkvereniging Elderveld betalen € 22,00 en niet-leden € 26,00. In oktober 2011 zal de contributie worden geïncasseerd d.m.v. de reeds afgegeven machtiging.

 

 

 

 

 

 Disclaimer

Laddercompetitie 2013- 2014

Regels Laddercompetitie:

Er wordt gespeeld als bij een gewone parencompetitie met een percentage telling. Je kunt in de lijnen klimmen of dalen op elke speelavond. Per avond kun je ladderpunten halen. Deze laddercompetitie telt 5 speelavonden.

Op de eerste avond worden de paren op basis van de laatste lijnstand ingedeeld. Deze avond wordt er een topintegraal uitslag gemaakt. De hoogste helft gaat in de volgende ronde naar de A lijn, de laagste helft naar de B lijn.

Elke volgende avond wordt gespeeld in de lijnen zoals ze de voorgaande avond zijn gevormd. En niet meer topintegraal. Bij oneven paren wordt met een stilzit of combitafel gewerkt. Paren die nog niet hebben meegedaan beginnen in de B lijn.

Na elke avond degradeert de onderste helft van de A lijn en promoveert de bovenste helft van de B lijn.

De aantallen kunnen door de wedstrijdleider per avond worden aangepast om een evenwichtige lijnindeling te verkrijgen.

Na elke avond worden er punten toegekend voor het klassement volgens onderstaande tabel.

Wie niet meedoet blijft in zijn lijn, maar krijgt geen punten.

Wie met een invaller speelt krijgt ladderpunten en kan promoveren of degraderen. Bij een combinatie krijgen de paren van beide spelers de behaalde ladderpunten en kunnen beide paren promoveren of degraderen.

Gelijk scorende paren delen de punten van de twee, of meer plaatsen die ze samen innemen.

Voor het eindklassement worden de 3 beste resultaten opgeteld, ongeacht het aantal malen daty een paar meedoet.

Toegekende ladderpunten:

 

1e avond

lijn

2e t/m 5e avond

 

plaats

punten

A

plaats

punten

B

plaats

punten

1

100

 

1

100

 

1

75

2

95

 

2

95

 

2

70

3

90

 

3

90

 

3

65

enz.

minus 5

 

 

enz.

minus 5

 

enz.

minus 5

 

©2004 Harry Vroom